Echt en
dichtbij.
van Limburg Stirumlaan 105
1411 BN Naarden

035 6943184
info@tweemaster.nl

 bij absentie: bel 035-6943184
 
Welkom op de website van onze school!

Fijn dat u onze website heeft gevonden. Met deze website willen we u en de kinderen een goed beeld geven van onze school. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd het
contactformulier invullen.

Veel plezier op onze site!
Het team van de Tweemaster

 

Mooie en gezellige opening Kinderboekenweek.

Op woensdag 5 oktober vond de start van de kinderboekenweek plaats. Het thema dit jaar is " Opa's en Oma's, voor altijd jong".
Erg veel opa's en oma's waren deze ochtend naar school gekomen om in de groepen bij hun kleinkinderen voor te lezen. Deze bijzondere gebeurtenis was voor iedereen een beleving. Jong en oud hebben van deze ochtend genoten.  

Voorlezen door oma en opa
 

Boekenverkoop op het schoolplein

O​​​​​p woensdag 12 oktober om 11.45 uur vindt de boekenverkoop plaats op het schoolplein. Kinderen verkopen daar hun oudere leesboeken en met de opbrengst worden weer nieuwe schoolleesboeken aangeschaft.
Iedereen is welkom.

 


 Start van de Voor Schoolse Opvang op 9 mei in samenwerking met SKBNM

Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur
Wilt u de files voor zijn of start uw werk al vóór aanvang van school? Dan biedt voorschoolse opvang uitkomst!
De VSO opent om 7.30 uur. Vanaf dat tijdstip tot aan de start van school worden kinderen in school opgevangen door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers van de SKBNM. Kinderen kunnen op hun gemak een (meegenomen) boterham eten en iets drinken, een spelletje doen of meedoen aan een activiteit. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de kinderen op tijd in de klas
U kunt ervoor kiezen om op vaste dagen gebruik te maken van de VSO, maar u kunt ook wisselende dagen afnemen. Lees meer over VSO op de website van de SKBNM [link: www.skbnm.nl/voorschoolse-opvang].
Hier kunt u uw kind ook inschrijven voor de VSO.


 
 
 
  Beste bezoeker,


We wensen iedereen een mooi en leerzaam schooljaar 2015-2016 toe.

De nieuwsbrieven worden alleen nog digitaal verspreid.
U kunt zich aanmelden via de link hiernaast. (in de rechter kolom)

Ook dit jaar hebben we de schoolgidsen vernieuwd. Er zijn 4 gidsen. Éen voor groep 1-2, één groep 3-4, één voor groep 5-8 en een algemene schoolgids. Via de icoontjes kunt u de schoolgids en deelgidsen inzien en/of downloaden. Ik wens u veel leesplezier.

Deelgids groepen 1 en 2 Deelgids groepen 3 en 4 Deelgids groepen 5 t/m 8

 

Klik hieronder voor de nieuwe schoolkalender 2015-2016

Activiteiten Kalender 2015-2016


 

Het nieuwe vakantierooster 2016-2017 !!!!!

    
Vakantie 2016-2017 Datum 2016-2017
Begin schooljaar 2016-2017 ma 29 augustus 2016
Herfstvakantie ma 17 okt t/m vr 21 okt 2016
Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr  6 jan 2017
Voorjaarsvakantie ma 20 feb t/m vr 24 febr 2017
Goede vrijdag vrijdag 14 april 2017
Paasdagen maandag 17 april 2017
Koningsdag 27 april donderdag 27-4-2017
Meivakantie ma 24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart ( do-vr) do 25 mei 2017 en vrijdag 26 mei 2017
Pinksteren ma 5 juni 2017
Zomervakantie Ma 24 juli t/m vr 1 sep. 2017
 
17 okt.
Ophaalavond oud papier.


17 okt.        
Begin herfstvakantie tot 21 oktober.


24 okt.      
MR vergadering


26 okt.       
Hoofdluiscontrole


30 okt       
Klok wordt een uur teruggezet.

31 okt.       
10 min. gesprekken. Facultatief.
 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, schrijft  zich dan hier in.Quick links

Direct naar de gymtijden

http://www.tweemaster.nl/pagina/122035/Gymtijden

Direct naar Oorbly (Het Overblijfsysteem)
http://tweemaster.oorbly.nl/login

Direct naar het ouderportaal 
https://ouders.parnassys.net/ ouderportaal/

Direct naar Vensters-POBrief over teken

http://www.cjgnaarden-
bussum.nl/


www.adamanthea.org/
nederlands/luis-nl/med-anti-luis.html


Opgave klaaroveren:
ouderraadtweemaster
@gmail.co


Laatste ouderenquête maart 2014


Actie flyer muziekvereniging JONG

Ben je boos? praat erover in de klas.
Nieuw ! Kwink Sociaal emotionele methode. 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/
article/detail/3783251/2014/11/05/Ben-je-boos-Praat-erover-in-de-klas.dhtmlVacatures:

 


De datum voor de startgesprekken is woendag 14 september 2016. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Studiedagen 2016-2017

Woensdag 14 september2016 Startgesprekkendag. Alle kinderen de hele dag vrij.

Vrijdagmiddag 14 oktober 2016 (studiemiddag). Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Dinsdagmiddag 15 november 2016 (studiemiddag). Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Donderdagmiddag 12 januari 2017 (studiemiddag). Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Maandagmiddag 6 februari 2017 (studiemiddag). Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Maandagmiddag 20 maart 2017 (studiemiddag). Alle kinderen vanaf 12. 00 uur vrij.

Donderdagmiddag 15 juni 2017 (studiemiddag). Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

 
Vrije dagen 2016-2017

Maandagmiddag Sinterklaas 5 dec. 2016. Alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij.

Vrijdagmiddag Kerstvakantie 23 december 2016. Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Vrijdagmiddag Voorjaarsvakantie 17 febr. 2017. Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.

Vrijdagmiddag Zomervakantie 21 juli 2017. Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.